Alt du skal vide om energimærkning af din bolig

De fleste boliger og ejendomme har brug for et energimærke, når de skal sælges. En energimærkningsrapport er dog også god til dig, der vil have overblik over, hvor energieffektiv og klimavenlig din bolig er. Læs videre her for at blive klogere på alt om energimærkning. 

Hvad er energimærkning?

Energimærkning af en bolig eller ejendom er en vurdering af, hvor energieffektiv ejendommen er, og hvordan den kan spare mere energi. Et energimærke udtrykker ejendommens nuværende energiforbrug gennem en skala fra A til G, hvor A er bedst og G er værst. 

En bolig med energimærket A forbruger energi meget effektivt gennem fx god isolering, tætte vægge og vinduer og brug af gode og energieffektive varmekilder. Det modsatte gør sig gældende for boliger og ejendomme med energimærkerne F eller G, der typisk er dårligt isolerede og bruger gammeldags varmekilder. 

Hvad indeholder en energimærkningsrapport?

En energimærkningsrapport indeholder en vurdering af bygningens energieffektivitet på scoren fra A til G. Derudover fortæller rapporten noget om, hvor der kan spares på energien. 

Helt konkret vil energimærkningsrapporten oplyse om, hvilke forbedringer der er mest relevante for bygningen, og hvilke fordele disse forbedringer vil give i form af økonomisk gevinst og CO2-besparelse. 

Når en bolig eller ejendom allerede har et energimærke, vil dette kunne findes her. På denne side kan bygningens energimærkningsrapport også hentes ned.

Hvem har brug for energimærkning?

Et energimærke købes typisk i forbindelse med salg af en bolig eller ejendom. Det er nemlig et lovkrav, at alle bygninger over 60 mskal have et gyldigt energimærke. Energimærket er med til at oplyseren køberen om ejendommens energieffektivitet, hvilket spiller en stor rolle for en kommende ejer. 

Energimærkning er dog ikke forbeholdt sælgere. Skal du fx renovere dit hus, eller ønsker du blot et overblik over din boligs energieffektivitet, er et energimærke rigtig nyttigt. Energimærkningsrapporten kan nemlig fortælle dig helt konkret, hvor i din bolig, der forekommer energispild. Dette kan du herefter få rettet op på, fx gennem tætning af vinduer eller døre, hvilket kan spare dig mange penge i det lange løb.

Hvilke typer energimærker findes der?

Der findes mange forskellige energimærker til forskellige typer af boliger, ejendomme og bygninger. Nedenfor kan du se nogle eksempler:

  • Energimærker til enkelt-familieboliger

Dette er energimærker til helt almindelige boliger til fx familier, på over 60 m2. Disse købes typisk ved et boligsalg eller renovering. 

  • Energimærker til ejer- og andelsforeninger

Bestyrelsen i en ejer- eller andelsforening har ansvaret for, at bygningen er energimærket. En energimærkning til denne type ejendom er gyldig i 10 år og gælder for hele bygningen, og ikke blot de enkelte lejligheder. 

  • Energimærke til lejeboliger

Et energimærke til en lejebolig gælder også i 10 år. Det er boligens udlejer og ejer, der skal sørge for at dette energimærke holdes opdateret. 

  • Stort energimærke til kontor og erhvervsejendomme

Dette energimærke gives til større bygninger, der ikke benyttes som bolig. Energimærkning af en virksomhed har mange fordele. Det kan blandt andet hjælpe virksomheden med at finde besparelser i bygningen, så man kan holde virksomhedens udgifter nede. Derudover kan en virksomhed gennem en energimærkningsrapport vise grøn ansvarlighed overfor sine kunder, hvilket kan have en stor positiv effekt på virksomhedens image og grønne profil.

Hvordan får jeg energimærket min bolig eller ejendom?

For at få energimærkning på din bolig eller ejendom kræver det, at der kommer en energikonsulent ud og vurderer boligen. Energikonsulenten gennemgår alle bygningens forhold og installationer, og udarbejder til sidst en rapport over bygningens energieffektivitet.

I Danmark skal energikonsulenter gennemgå et uddannelsesforløb og bestå en eksamen for at kunne foretage energimærkninger. Energikonsulenter skal desuden certificeres og registreres hos Energistyrelsen.

Recommended Articles

Skriv et svar